Delemne 3.1: Klinisk undersøkelsesmetodikk

Delemnet ble opprettet av Programstyret for medisin 12.desember 2013. Det har et omfang på 1 uke.

Denne siden kan delemnekomitéen benytte til sine arbeidsdokumenter.
Ta kontakt med eilif.nilssen@uit.no for å få lagt ut dokumenter.

Delemnekomité

Evaluering høsten 2014