Delemne 4.5: Valgfri fordypning 2

Sist oppdatert 26.7.2013.

Komiteen for Vitkom har ansvaret for dette delemnet.