Delemne 4.8: Mentale funksjoner 2

Velkommen!

Denne siden kan delemnekomitéen benytte til sine arbeidsdokumenter.
Ta kontakt med eilif.nilssen@uit.no for å få lagt ut dokumenter.

Delemnekomité

Referat fra møter i delemnekomitéen for Mentale funksjoner 1 & 2

Se nettsiden til 2.8 Mentale funksjoner 1

2013
8.november 2013, behov for ressurser
21.oktober 2013, behov for ressurser
22.august 2013
21.mai 2013
21.mars 2013
4.mars 2013

2012
13.desember 2012
12.november 2012
13.september 2012
25.mai 2012
19.april 2012
16.mars 2012
16.februar 2012
25.januar 2012, Scandic-seminaret
24.januar 2012
23.januar 2012

2011
21.desember 2011