Studieplan

Studieplan , 2012-planen, inludert emenbeskrivelser oppdatert pr 30.mai 2018.  Det er vedtatt nye emnebeskrivelser for 4.studieår i februar 2015. Se oversikten over emner og delemner.Se side

Gammel studieplan. Siste kull på denne planen er MK11

Ukeoversikt Mk18 (oppdatert 2.8.2018)
Ukeoversikt MK17 (oppdatert 2.7.2018)
Ukeoversikt MK16 (oppdatert 20.10.2017)
Ukeoversikt MK15  (oppdatert 20.10.2017)
Ukeoversikt MK14  (oppdatert 20.10.2017)
Ukeoversikt MK13  (oppdatert 20.10.2017)
Ukeoversikt MK12  (oppdatert 20.10.2017)

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen medisin – NOKUTs evalueringer, oktober 2015