Emne- og delemnebeskrivelser

Her vil emne- og  delemnebeskrivelsene bli lagt ut i siste versjon, slik at de som jobber med studieplanen lett skal få informasjon om hva som planlegges i andre delemner.

Administrativ støtte til emner og delemner er beskrevet i Håndboken (2016-utgaven), side 15-17. Generelt skal ansvarlig institutt gi administrativ støtte til delemnene og Seksjon for utdanningstjenester til emnene og oppgaver som er generelle for alle emner og delemner.

Her er link til aktuell studiekonsulent:
PROFKOM og VITKOM alle studieår
MED-1501, Medisin år 1, delemne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6
MED-2501, Medisin år 2, delemne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.8
MED-2510, Medisin år 3, delemne 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7
MED-2520 International semester, delemne 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5
MED-2521, Medisin år 4, vår delemne 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.
5.studieår
6.studieårkonsulent institutt

Oversikt over rekkefølge og oppdateringer av delemnene.
Sist oppdatert 2.3.2018XX

Emne– og delemnebeskrivelser Emneleder / delemneleder Emne-, delemnebeskrivelse god­kjent av PM Opp­datert
MED-1501, Medisin og odon­tologi år 1 (50 stp) Maria Perander 18.01.2017
Delemne 1.1: HEL-FEL, Felleskurs Helsefakultetet Bård Smedsrød 20.06.2013 18.11.2013
Delemne 1.2: Intro­duk­sjon til medisin og odontologi Karen Kris­tine Sørensen, 27.06.2012 03.11.2014
Delemne 1.3: Fordøyelse, metab­o­lisme og ernæring 1 Gaute M Hansen okt.12 27.08.2014
Delemne 1.4: Res­pi­rasjon, sirku­lasjon og nyre­funksjon 1 Ellen Aasum (perm h17/v18), vikar Karen K Sørensen okt.12 03.11.2014
Delemne 1.5: Gener, cellepro­lif­erasjon og kreft Maria Peran­der okt.12 27.08.2014
Delemne 1.6: Infek­sjon og inflammasjon Tor Stuge okt.12 27.01.2014
PROFKOM 1 Unni Ringberg 06.12.2012 20.02.2014
x
MED-2501, Medisin år 2 (60 stp) Rolf Wynn 20.02.2014 31.1.2018
Delemne 2.1: VITEN Maja-Lisa Løchen 06.12.2012 27.08.2014
Delemne 2.2: Repro­duk­sjon, embry­ologi og genetikk Anne Dragøy Hafstad 06.12.2012 08.08.2017
Delemne 2.3: Sykehistorie og klinisk undersøkelse Ann Kristin Hansen 20.09.2017 03.03.2018
Delemne 2.4: Bevegelse Lill-Tove Busund 28.01.2015 27.08.2014
Delemne 2.5: Val­gfri fordyp­n­ing 1 Finn Egil Skjeldestad 06.12.2012 28.05.2015
Delemne 2.6: Sanser og nervesys­tem 1 Alexander Uppheim 06.12.2012 14.10.2017
Delemne 2.7 Allmennmedisin May-Lill Johansen 06.12.2012 27.08.2014
Delemne 2.8: Men­tale funksjoner 1 Anne Høye 06.12.2012 05.12.2017
VITKOM 2 Finn Egil Skjeldestad 06.12.2012 26.11.2012
PROFKOM 2 Unni Ringberg 06.12.2012 27.08.2014
x
MED-2510, Medisin år 3 (60 stp) Toralf Melsom 20.02.2018
Delemne 3.1: Klinisk under­søkelses­me­todikk Terje Steigen 31.01.2018 (navn) 31.01.2018
Delemne 3.2: Res­pi­rasjon 2 Audhild Hjalmarsen 20.02.2014 27.08.2014
Delemne 3.3: Sirku­lasjon 2 Terje Steigen 20.02.2014 17.01.2016
Delemne 3.4: Nyre­funksjon 2 Erling Aarsæther (perm h17/v18) vikar Tommy Mathisen 20.02.2014 12.10.2017
Delemne 3.5: Blod, immun­forsvar og infeksjoner John-Bjarne Hansen 20.02.2014 19.03.2014
Delemne 3.6: Endokrine funksjoner Rag­nar Mar­tin Joakimsen 20.02.2014 06.02.2015
Delemne 3.7: Fordøyelse, metab­o­lisme og ernæring 2 Jon Florhol­men 20.02.2014 18.03.2015
VITKOM 3 Finn Egil Skjeldestad 20.02.2014 06.12.2016
PROFKOM 3 Unni Ringberg 20.02.2014 27.08.2014
x
MED-2520, Inter­na­tional semes­ter (30 stp) Trond Flægstad
20.02.2018
Delemne 4.1 Med­ical genetics Øivind Nilssen 20.06.2013 20.02.2018
Delemne 4.2 Paediatric Trond Flægstad 20.06.2013 12.02.2018
Delemne 4.3 Obstet­rics and Gyneacology Pål Øian 20.06.2013 20.02.2018
Delemne 4.4 Global health Evgeniya Sovershaeva 20.06.2013 mai.13
Delemne 4.5 Val­gfri fordyp­n­ing 2 (Vitkom 4) Finn Egil Skjeldestad 11.10.2017
Lon­gi­tu­di­nal sub­ject pro­fes­sional com­pe­tence MED-2520 Unni Ringberg 20.06.2013 29.11.2012
x
MED-2521, Medisin år 4, vår (30 stp) May-Lill Johansen 20.02.2018
Delemne 4.6: Sanser og nervesys­tem 2 Elli­siv B Mathiesen 03.11.2015 05.01.2017
Delemne 4.7: Hud Bar­bara Gasior-Chrzan 16.09.2015 30.01.2018
Delemne 4.8: Men­tale funksjoner 2 Anne Høye 16.09.2015 09.05.2018
Delemne 4.9: Akuttmedisin Tork­jel Tveita des. 2015 20.01.2016
Delemne 4.10: Primærmedisin May-Lill Johansen 16.09.2015 23.01.2018
PROFKOM 4 Unni Ringberg 29.11.2012
XXX
MED-3502, Praksis i primærhelsetjenesten (13 stp)p May-Lill Johansen 17.02.2016
XX
MED-3503, Praksis i sykehus (27 stp) Rolv-Ole Lindsetmo 20.02.2018
Delemne 5.1 Praksis i kirurgi Petter Fosse Gjessing 22.06.2016 19.06.2016
Delemne 5.2 Praksis i gynekologi og obstetrikk Elise Sletten 14.03.2017
Delemne 5.3 Praksis i indremedisin Terje Steigen sept. 2016 15.09.2016
Delemne 5.4 Praksis i psykiatri Herman Tvete  22.06.2016 09.06.2016
VIKTKOM 5 Finn Egil Skjeldestad 21.03.2018
XX
MED-3950, Mas­teropp­gave (20 stp) Finn Egil Skjeldestad 16.03.2016
XX
MED-3601, Medisin år 6 (60 stp) Truls Myrmel 20.02.2018
Delemne 6.1 Barn og unge Claus Klingenberg 14.06.2017 04.08.2017
Delemne 6.2 Når det haster Torben Wisborg 14.06.2017 03.08.2017
Delemne 6.3 Eldre, nervesystem og rus Ellen B. Pedersen 14.06.2017 04.08.2017
Delemne 6.4 Kreft og palliasjon Roy Bremnes 14.06.2017 03.08.2017
Delemne 6.5 Bevegelse Gro Østli Eilertsen 14.06.2017 04.08.2017
Delemne 6.6 Sanser Kari Agledahl 14.06.2017
Delemne 6.7 Gynekologi, obstetrikk og kroniske sykdommer (indremedisin og kirurgi) Arthur Revhaug 14.06.2017 03.08.2017
Vitkom 6 Finn Egil Skjeldestad 11.10.2017