Styring og organisering

Implementering av ny studieplan i medisin
Arbeidet med implementering av ny studieplan i medisin er organisert som et prosjekt med en Styringsgruppe og en Prosjektgruppe (Studieplanutvalg). Etter forslag fra Dekanen sluttet Styringsgruppen seg til forslaget til organisering (med mindre endringer) og avklaring av rollene mellom prosjektet og den etablerte studieplanorganiseringen.

Sentrale styringsdokumenter:

Beskrivelse av videre organisering, roller og ansvar  – PM 43-12 (6.12.12)

S-REVMED 07-2012 Prosessdokument

Prosessdokument figur forstørret
Klikk for større bilde

Ansvarfordeling undervisning (utvikling og gjennomføring) profesjonsstudiet i medisin  (fra og med januar 2014)

På undersidene er det egne sider for Styringsgruppen og Studieplanutvalget (SPU) som var et Interim-Studieplanutvalg (I-SPU) fram til utgangen av 2012. På disse sidene legges det ut saksdokumenter og referat fra møtene.