Styringsgruppen – saker og referat

Styringsgruppen for implementering av ny medisinsk studieplan er oppnevnt av dekan, januar 2012 og har følgende representasjon:

 • Dekan, Arnfinn Sundsfjord (leder)
 • Studentrepresentant, Signe Olsborg, Mk-12
 • Tidligere prorektor utdanning, Britt Vigdis Ekeli
 • UNN-direktør, Tor Ingebrigtsen
 • Klinikklege med universitetstilknytning, Arthur Revhaug
 • Lege fra Tromsø Kommune, Inger Hilde Trandem
 • Representant fra Midt-Troms Regionråd, Herbjørg Valvåg
 • Representant KS Nord-Norge, Guri Moen Lajord
  (sist oppdatert 16.12.16)

_________________________________________________________
Neste styringsgruppemøte januar/februar 2017
_________________________________________________________
Styringsgruppemøte 9.desember 2013Referat _________________________________________________________
Styringsgruppemøte 25.juni 2013Referat
_________________________________________________________
Styringsgruppemøte 16. oktober 2012 – Referat
___________________________________________________
Styringsgruppemøte 26. juni 2012  
Innkalling  –  Referat

_________________________________________________________

Styringsgruppemøte 27.mars 2012           Innkalling   – Referat

_________________________________________________________

Styringsgruppemøte 2012-01-17     Referat
Saksfremleggene innholder vedtak og oppdaterte vedlegg

 • Sak S-REVMED 01-2012 Gjennomgang av vedtak i Fakultetsstyret i Sak FS 46-11 Innstilling om revisjon av medisinsk studieplan
 • Sak S-REVMED 02-2012 Avklaring  av roller og ansvar mellom linjeledelsen og prosjektorganisasjonen i implementering av ny studieplan i medisin
 • Sak S-REVMED 03-2012 Tidslinje – implementering av ny studieplan i medisin

___________________________________________________