Til administrativt ansatte

Her er oversikt over journalnr i ePhorte som skal benyttes til saker som gjelder den nye studieplanen.

Generelle og overordna saker
2011/5096 Implementering av ny studieplan. Til saker som er generelle.
2016/97  Implementering av ny studieplan. Til saker som er generelle.

2012/1649 Godkjenning av ny studieplan – 2012 Studieplan – profesjonsstudiet i medisin.

2012/255 Styringsgruppa for implementering av ny studieplan i medisin – innkallinger og referat.

2017/5991   Markering og avslutning av prosjektet «Revisjon av medisinstudiet, implementering av 2012- studieplanen»

Studieplanutvalget og Interim-studieplanutvalget – møtebok
2012/839 Interim – studieplanutvalg medisin (I-SPU) – innkalling og referat
2013/4 Studieplanutvalget for medisin, SPU – innkallinger og referat 2013
2014/30 Studieplanutvalget for medisin, SPU – innkallinger og referat 2014
2015/144 Studieplanutvalget for medisin, SPU – innkallinger og referat
2016/53 Studieplanutvalget for medisin, SPU – innkallinger og referat
2017/121 Møtebok 2017 – Studieplanutvalget for medisin (SPU) ved Det helsevitenskapelige fakultet
2018/389 Møtebok 2018

Programstyret for medisin – møtebok
2009/1923 Møtebok 2009 – Programstyret for medisin
2010/219 Møtebok 2010 – Programstyret for medisin ved det helsevitenskapelige fakultet
2011/918 Møtebok 2011 – Programstyret for medisin
2012/517 Møtebok 2012 – Programstyret for medisin
2013/52 Møtebok 2013 – Programstyret for medisin
2014/449 Møtebok 2014 – Programstyret for medisin
2015 Styrer, råd utvalg, PSMED
2016 -> Styrer, råd utvalg, PSMED

Saker knyttet til det enkelte studieår og langsgående tema
2013/5196 Medisinsk vitenskapelig kompetanse (VITKOM) i 2012 – studieplanen i medisin
2016/1221 Medisinsk vitenskapelig kompetanse (VITKOM) i 2012 – studieplanen i medisin

2012/1636 Profesjonsstudiet medisin – 2012-studieplan, 1.studieår
2016/136 Profesjonsstudiet i medisin – 2012-planen, 1.studieår

2012/5547 Profesjonsstudiet medisin – 2012-studieplan, 2. studieår
2016/8644 Profesjonsstudiet medisin – 2012-studieplan, 2. studieår

2012/5548 Profesjonsstudiet medisin – 2012-studieplan, 3. studieår – emne- og delemnebeskrivelser
2016/4690 Profesjonsstudiet medisin – 2012-studieplan, 3. studieår

2012/1638 Profesjonsstudiet medisin – 2012-studieplan, 4. studieår
2016/1461 Profesjonsstudiet medisin – 2012-studieplanen, 4.studieår

2015/1374 Profesjonsstudiet i medisin – 2012-studieplanen,  5.studieår
2016/95 Profesjonsstudiet i medisin – 2012-planen, 5.studieår

2012/1637 Godkjenning av emnebeskrivelse MED-3600 Medisin 6. studieår – studieplan
2016/1469 Profesjonsstudiet i medisin – 2012-planen 6. studieår

Finnmarksmodellen, prosjekt 310216-A65150
2014/2320 Høring – Finnmark som utdanningsarena i medisn studiet ved UiT Norges arktiske fakultet
2016/1425 Finnmarksmodellen – implementering – regionalisering av medisinstudiet ved Det helsevitenskapelige fakultet