Tidsskriftavtaler 2019

Tidsskriftavtaler 2019

Informasjon om avtaler med akademiske forlag som kan opphøre 01.01.2019, hvilke konsekvenser det kan få og alternative løsninger for tilgang.

Avtaler med akademiske forlag kan opphøre 01.01.2019

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Nå forhandles flere avtaler med fokus på Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.

I dagens abonnementssystem er vitenskaplige artikler låst bak betalingsmurer, og de store internasjonale utgiverne tar stadig høyere pris for abonnementene sine. Norske institusjoner betaler per i dag mer enn 330 millioner kroner årlig til utgiverene for lesetilgang til vitenskapelige artikler, også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner.

Forhandlingene med forlagene viser i varierende grad bevegelse mot åpen tilgang, og mye tyder på at ikke alle avtalene vil være på plass innen starten av 2019. Norske fag- og forskningsbibliotek står dermed i fare for å miste tilgang til en rekke tidsskrift fra en eller flere av disse utgiverne.

Har du spørsmål om avtalene eller tekniske utfordringer, ta kontakt med ditt bibliotek på UiO, NTNU, UiB eller UiT.