Tilgang til vitenskapelige tidsskrift

Tilgang til vitenskapelige tidsskrift

Om endringer i lesetilgang til tidsskrifter for UiO, UiB, NTNU og UiT, og alternative måter å få tilgang til artikler

Oversikt over tidsskrift som er rammet

Les mer "Oversikt over tidsskrift som er rammet"

Alternative måter å skaffe artikler på

Les mer "Alternative måter å skaffe artikler på"

Siste nytt om forhandlingene

I 2019 skal det forhandles flere tidsskriftavtaler. Det kan ende med at norske universitet står uten avtale med noen av utgiverne. Konsekvensene av dette finner du på denne siden, samt alternative metoder å få tak i litteratur på.

Under her finner du også siste nytt i forhandlingene med de ulike utgiverne.

Har du spørsmål om avtalene eller tekniske utfordringer, ta kontakt med ditt bibliotek på UiONTNUUiB eller UiT.

Ingen avtale med Elsevier

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning melder at tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019. Rektoratene ved BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim) stiller seg bak beslutningen.

Les mer«Ingen avtale med Elsevier»

Signert avtale med Wiley

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning melder melder at de har ingått en avtale med utgiveren Wiley.

Ifølge en pressemelding får man gjennom avtalen tilgang til cirka 1500 tidsskrift. Samtidig gjør også avtalen artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig.

Kostnadene til åpen publisering er dekket innenfor avtalen, samtidig som lesetilgangen opprettholdes.

Les mer«Signert avtale med Wiley»