Ingen avtale med Elsevier

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning melder at tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019. Rektoratene ved BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim) stiller seg bak beslutningen.

Selv om det ikke inngås noen avtale om lesetilgang til nye artikler i år, vil norske forskere kunne fortsette å publisere i Elseviers tidsskrifter som før. Avhengig av de enkelte institusjonenes avtale om tilgang til eldre årganger, vil forskerne også fortsatt ha tilgang til å lese artikler i Elseviers tidsskrifter utgitt til og med 2018. Forskere og andre som trenger tilgang til artikler som ikke er dekket av en slik arkivavtale, oppfordres til å henvende seg til sin institusjons bibliotek for å få hjelp.