Signert avtale med Wiley

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning melder melder at de har ingått en avtale med utgiveren Wiley.

Ifølge en pressemelding får man gjennom avtalen tilgang til cirka 1500 tidsskrift. Samtidig gjør også avtalen artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig.

Kostnadene til åpen publisering er dekket innenfor avtalen, samtidig som lesetilgangen opprettholdes. Avtalen er under implementering. Foreløpig fortsetter alle forfattere å publisere som vanlig i Wileys tidsskrift.