Inngått avtale med SpringerNature: Oppfyller alle krav om Open Access

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning har ingått en intensjonsavtale med utgiveren SpringerNature som oppfyller alle kravene til åpen publisering.

Ifølge en pressemelding vil avtalen tre i kraft fra 2020 og vil gi både lesetilgang til tidsskriftene på SpringerLink og muligheten for å publisere Open Access. Alle kostnadene er dekket innenfor avtalen.

Ut 2019 fortsetter alle forfattere å publisere som vanlig i SpringerNatures tidsskrifter. Lesetilgang beholdes som før.