Hvorfor fornyes ikke avtalene med forlagene?

De nasjonale mål og retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler krever at alle norske vitenskapelige artikler som er finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Retningslinjene krever også at dette skal skje uten tilføring av ekstra penger for å dekke publiseringsavgifter.

Unit, som forhandler avtaler med forlag på vegne av norske universitet og høgskoler, er nå i forhandling med flere sentrale akademiske forlag. Noen forlag viser liten vilje til å møte kravene fra Unit-konsortiet:

  • Øyeblikkelig åpen tilgang til alle artikler publisert i tidsskrift av forskere knyttet til en av konsortiets deltagende organisasjoner,
  • Lesetilgang til alle tidsskrifter for deltagende organisasjoner
  • Bærekraftig prismodell, som gjør overgangen til åpen tilgang mulig
  • Åpenhet omkring avtalevilkår

Mer informasjon/begreper

Hvem er Unit-konsortiet?

Unit forhandler og forvalter 39 lisensavtaler på vegne av norske biblioteker – i hovedsak innen forskning, høyere utdanning og sykehus i offentlig sektor. Avtalene fokuserer på tilgang til elektroniske ressurser, som tidsskrifter, referansedatabaser, ordbøker og leksika. Unit er også nasjonal koordinator for åpen tilgang i Norge. For mer informasjon om Unit-konsortiet, se konsortiets nettsider.

Hva menes med Åpen tilgang?

Åpen tilgang gir alle retten til å lese, laste ned, kopiere og bruke forskningspublikasjoner – f.eks artikler i forskningstidsskrifter.

Åpen tilgang til vitenskapelig litteratur er en forutsetning for åpen forskning. Når det er mulig for alle og enhver å lese vitenskapelig informasjon, så vi dette øke folks innsikt, kunnskap, nyskaping og konkurransekraft. Det vil også bidra til befolkningens deltagelse, oppslutning om og interesse for forskning og kunnskapsproduksjon.

Hva er OA2020?

OA2020 er en global allianse som er forpliktet til å få fart i overgangen til åpen tilgjengelige vitenskapelige artikler. For å nå dette målet, jobbes det med å konvertere de eksisterende vitenskapelige tidsskriftene til åpne tidsskrifter. OA2020’s grunnleggende prinsipp, støttet av nylig utvikling og studier, er at overgangen fra en forretningsmodell basert på abonnementer til en modell som sikrer at forskningsresultater er åpne og kan gjenbrukes, kan realiseres innenfor dagens økonomiske rammer.

I Norge har Unit, NTNU, UiO, UiB, UiT og andre institusjoner signert OA2020 sin «Expression of Interest».

Hva er Plan S / cOAlition S?

Plan S er et initiativ for å sikre åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd og forskningsfinansiører (blant dem Norges forskningsråd).

cOAlition S signaliserer en forpliktelse til å sikre slik åpen tilgang (Plan S) innen 1. januar 2020, gjennom de tidsskrifter eller plattformer som fullt ut støtter de krav som stilles til åpent publisert vitenskapelig innhold.

Hybrid åpen publisering (betale for å åpne artikler i abonnementstidsskrifter) er ikke kompatibel med Plan S.

Åpne arkiver vil fortsatt være viktige for å sikre langsiktig arkivtilgang og for redaksjonell nyskaping.

Finansiørene vil følge med på utviklingen med Plan S-kompatible tidsskrifter/plattformer og de vil sanksjonere mot de som ikke er kompatible.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Norges forskningsråd.

For mer informasjon se de nasjonale nettsidene om forhandlingene.