Tidsskriftavtaler 2019

Oversikt over konsekvenser og alternativer

Tidsskriftavtaler 2019

Tilgang til vitenskapelige tidsskrift

Tilgang til vitenskapelige tidsskrift

Om åpen publisering og lesetilgang til vitenskapelige tidsskrift for UiB, UiO, NTNU og UiT