Hvordan er forhandlinger med forlagene i andre land?

I hele verden er det nå et stort fokus på Open Access. Under Berlin-konferansen om åpen tilgang i desember 2018, ble det ytret sterk støtte til en overgang til åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra deltagerne fra Kina, Japan, Sør-Afrika og USA – i tillegg til Europa. Noe som også vises tydelig i konferansens slutterklæring.

 

Sverige

De svenske forskningsbibliotekene, gjennom det nasjonale BIBSAM-konsortiet, kom ikke til enighet med Elsevier om en avtale fra 1. juli 2018. Elsevier stengte derfor lesetilgangen til sine tidsskrifter med virkning fra denne datoen. Årsaken til forhandlingsbruddet var at partene ikke ble enige om en fornuftig prismodell og en bærekraftig løsning for overgang til åpen vitenskap. Les pressemeldingen fra Kungliga biblioteket.

Svenskene forhandler også med Springer Nature og Wiley om nye avtaler på samme grunnlag som for Elsevier.

Tyskland

Det nasjonale forhandlingsteamet krever 100% åpent tilgjengelig publiserte artikler, sammen med lesetilgang uten årlig prisøkning. Siden 2016/17 har over 200 universiteter ikke hatt avtale med Elsevier om lesetilgang til tidsskrifter. Elsevier lot universitetene ha tilgang til tidsskriftene i lang tid, før de stengte tilgangen 10. juli 2018. For mer informasjon om de tyske forhandlingene, se pressemeldingen deres.

Tyskerne forhandler også med Springer Nature om en ny avtale basert på de samme prinsippene. De har også nylig landet en slik avtale med Wiley.

Nederland

Her er det inngått en abonnementsavtale med Elsevier for 2016–2018 med lesetilgang, kombinert med en rabatt på publiseringsavgifter for åpent publiserte artikler på opptil 30%. Sjefsforhandler for Nederland, Koen Becking, sier: “At the end of the day our goal is full open access. And just like our German colleagues we solely want to pay for output, nothing more.” Les hele intervjuet med Koen Becking. Avtalen er forlenget ut juni 2019 mens forhandlingene pågår.

England

En tradisjonell abonnementsavtale med Elsevier er inngått for årene 2016–2020 med lesetilgang tog en årlig prisøkning på 2 %. I tillegg er det inngått en separat avtale for publisering av åpent tilgjengelige artikler.

Finland

Finelib, det finske bibliotekkonsortiet, kom ikke til enighet med Taylor & Francis om avtale fra 1. februar 2019. Finland forhandler også med Wiley. Fra tidligere har de en tradisjonell abonnementsavtale med Elsevier, med årlig prisøkning på ca 2,25% og 50% rabatt på publiseringsavgifter for åpent publiserte artikler i 1600 tidsskrifter. Les mer

Ungarn

Står uten avtale med Elsevier fra 31.12.2018 som følge av at forlaget ikke møtte deres krav om Open Access. Les mer

Frankrike

Det franske konsortiet Couperin, sa opp avtalen med Springer våren 2018 basert på en analyse av bruken av og verdien satt på tidsskriftene i pakken (bl.a basert på allerede åpent innhold i pakken). Couperin ble enige med Springer høsten 2018 om en ny avtale der prisen er betraktelig redusert på en tradisjonell abonnementsavtale.

USA

University of California kunngjorde 28. februar 2019 at de ikke har blitt enige med Elsevier om en ny avtale som sikrer åpen tilgang og en bærekraftig økonomi. De fornyer derfor ikke sine abonnementer f.o.m 2019.

Irland

Skal forhandle åpen tilgang inn årets reforhandling med Elsevier, men det er uklart om de krever de samme prinsippene for overgangsavtaler som de andre landene.