Her vil det komme en liste over berørte tidsskrift dersom noen av forlagsavtalene ikke fornyes.