Bures boahtin oahppanbálgái!

Oahpa giela! – Lær språket!

Interaktiv samiskopplæring på internett.

Vi har flyttet fra denne siden. Den nye siden finner du her:

http://kursa.oahpa.no/