Evaluering av opptaksprøven

Opptaksprøven i gehør og teori som brukes i høyere musikkutdanning i dag ble tatt i bruk i 2017. I prosjektets første fase evalueres prøven gjennom analyser av innhold og oppbygning, prøveformer og hvilket kunnskapsnivå de måler, og gjennom testing av studentene som har avlagt denne prøven i opptaket til høyere musikkutdanning.

Fase 1 har bestått av følgende aktiviteter:

  • Innsamling og gjennomgang av dokumentasjon fra utviklingen av opptaksprøven som brukes i dag.
  • Testing av førsteårsstudentene på UiS, UiT og NMH høsten 2022 og 2023, samt grundige analyser av deres besvarelser.
  • Debatt om opptaksprøvens rolle og funksjon i gehørkollegiet.
  • Analyser av dagens opptaksprøve og forhenværende opptaksprøve i forhold til innhold og oppbygning, oppgaveformer og hvilket kunnskapsnivå som testes.

Formidling av resultater: