Analyse av andre lands opptaksprøver

I prosjektets fase 2 vil vi studere opptaksprøvene fra andre land med et sammenlignbart utdanningssystem. Gjennom analysene granskes innhold og oppbygning, hvilke kunnskapsnivå som testes, hvilke oppgaveformer som benyttes, vanskelighetsgrad i oppgavene og organisatoriske forhold som tidsbruk, sikkerhetstiltak, valg av digital plattform og lignende.

Oversikt over aktiviteter:

  • Innsamling og analyse av andre nordiske lands opptaksprøver.
  • Formidling av resultater fra prosjektets del 2.