Hva trenger en førsteårsstudent å kunne?

Forut for en revisjon av opptaksprøven er det behov for en nasjonal debatt om- og undersøkelse av hvilken forkunnskap lærere – både instrumentallærere, basisfagslærere og teorilærere – forventer at nye musikkstudenter har. Resultatene fra fase 3 vil være viktige for en revisjon av opptaksprøven.

Oversikt over aktiviteter:

  • Hvilken funksjon har opptaksprøven? Gjennomgang av dokumenter fra arbeidet med å lage gjeldende opptaksprøve og ny debatt i fagmiljøet.
  • Hva trenger en førsteårsstudent å kunne? Spørreundersøkelse med lærere i høyere utdanning og intervjuer av instituttledere. Utarbeidelse av oversikt over forventet forkunnskap hos nye studenter på bakgrunn av undersøkelsene.
  • Formidling av resultater fra prosjektets del tre.