Revisjon av opptaksprøvene

I fase 4 er det planlagt en revisjon av opptaksprøvene. Erfaringsgrunnlaget fra fase 1-3 står sentralt i dette arbeidet.

Oversikt over aktiviteter:

  • Undersøke hvilken programvareleverandør som kan levere de mest hensiktsmessige løsningene.
  • Fastsettelse av rammer for ny prøve, både når det gjelder innhold, omfang og annet.
  • Utarbeide oppgaveformer.
  • Utarbeide fire prøvesett samt en demoprøve/øveprøve.
  • Testing og høring.
  • Presentasjon av de reviderte prøvene.