Hvem er søkerne til høyere musikkutdanning i dag?

Oversikt over aktiviteter:

  • Spørreskjemaundersøkelse av de som søker høyere musikkutdanning for å finne ut hvilken bakgrunn de har, hvordan de har lært seg det som kreves for å bestå TG-prøven m.m.
  • Bruke resultater fra undersøkelsen til å lage en plan for hvordan vi kan heve nivået i TG hos søkerne. Mulige løsninger: innføring av forkurs, opprettelsen av digitale kurs (MOOCs eller hybride digitale kurs).