I 2017 ble det tatt i bruk ny opptaksprøve i gehør og musikkteori på de norske, statlige høyere musikkutdanningsinstitusjonene og Høyskolen Barrat Due. Prosjektet “Opptaksprøvene i gehør og musikkteori – et prosjekt i fem faser” starter med evaluering og forskning på denne prøven. Videre belyses ulike forhold som har betydning for opptaksprøvene, i tillegg til at vi kikker utenfor landegrensene for å se hva som gjøres andre steder når nye studenters forkunnskaper skal testes og kartlegges.

Prosjektets fem faser

Fase 1: Evaluering av opptaksprøven

Fase 2: Hva gjøres andre steder?

Fase 3: Hva trenger en førsteårsstudent å kunne?

Fase 4: Revisjon av opptaksprøven

Fase 5: Hvem er søkerne til høyere musikkutdanning i dag?

Prosjektet er støttet og delfinansiert av Fagorgan for Skapende og Utøvende musikkutdanning (FUM).

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen i sin helhet: