Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Tidsskriftet er oppkalt etter den nordnorske høvdingen Ottar som rundt år 900 foretok en reise til Kong Alfred av England.

Her berettet han om sin reise langs kysten av Nord-Norge og helt til Kvitehavet. Denne beretningen ble skrevet ned og føyd inn i Kong Alfreds oversettelse av Orasius` verdenshistorie.
Dette er den første skrevne, autentiske beretning her nordfra og er derfor et sentralt kildeskrift innen nordnorsk forskning. Som høvdingen Ottar ga sitt bidrag til verdenshistorien, prøver også Tromsø Museum å formidle sin forskning til flest muligmennesker. Dette gjøres først og fremst gjennom vårt populærvitenskapelige tidsskrift “Ottar”.

“Ottar” bør finnes i ethvert skolebibliotek som oppslagsbok/lærebok for læreren. Enkelte hefter egner seg også til bruk for elevene og kan bestilles i klassesett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *