Mangelen på kunnskap hindrer økonomisk aktivitet

UiTs «outreach»-tokt for 2014 er avsluttet. Hvordan har årets kunnskapstokt bidratt til en bedre forståelse for Norges store utfordringer i det Høye Nord?  Av Paul Wassmann

Levende laboratorium eller vilt eksperiment?

Historien om Svalbard er full av historier. Hva handler de neste om?

Å være eller ikke være på Gravneset

Toktet gjør sitt siste strandhogg på Gravneset i Magdalenafjorden.

Polarnasjonen Norge

Forskningsskipet Helmer Hansen er i disse dager på et ukelangt tokt langs nord-vestkysten av Svalbard. Undertegnede har fått være med på turen sammen med en rekke andre forskere og representanter fra embetsverket og samfunnslivet for øvrig. Av Njord Wegge

Havbunnens hemmeligheter

Havbunnen i fjordene på Svalbard forteller historien om breenes vekst og tilbaketrekning.

Hvem er konge på hoppekrepsfangst?

Å sanke hoppekreps kan være vanskelig. Rektor Anne Husebekk tar utfordringa mot selveste alkekongen.

Isbjørn? Check!

Ordet går fort fra brua, ned til instrumentrommet og byssa, gjennom fabrikkdekket og innom et par søvnige lugarer: Vi har en sikker observasjon.

Get in. Get rich. Get out.

Smeerenburg framstår som et usannsynlig sted for business, men var en del av det første oljeeventyret i Arktis.

Det er gode tider. Det er dårlige tider.

Slik oppleves det i hvert fall for polartorsken i to Svalbard-fjorder.

Forskningssamarbeid med Russland i Nord

Russland er et prioritert samarbeidsland for Norge innenfor høyere utdanning og forskning; som naboland, arktisk stat og BRIKS-land, og som et land med stolte tradisjoner innenfor blant annet matematikk og naturvitenskap. Av Sverre Rustad