Get in. Get rich. Get out.

Foto: rudicaeyers.com - UiT

Foto: rudicaeyers.com – UiT

Smeerenburg framstår som et usannsynlig sted for business, men var en del av det første oljeeventyret i Arktis.

En lang, paddeflat odde strekker seg ut i sundet på østsida av Amsterdamøya. Uansett hvilken veg vinden blåser, vil den treffe deg her. Og nettopp derfor – fordi det er flatt og fordi det er tilgang til havet på alle kanter – var det et egna sted for hvalfansgt. De tunge dyra kunne relativt enkelt slepes opp på sletta, her var rikelig med drivved til å fyre grytene, og hvalen svømte tett inntil landet.

De første som utforska disse farvannene, med Willem Barentsz i spissen, meldte tilbake til hjemlandet at det var store forekomster av dyr her. På kontinentet var det på denne tida stor etterspørsel etter animalske oljer, og med sine store spekklager var de arktiske marine pattedyra en god kilde til olje. Nederlendere og engelskmenn var blant de første som reise nordover for å utnytte denne ressursen, og innleda dermed den første oljealderen i Arktis.

Tydelige spor etter hvalkoking i Smeerenburg. Foto: Asbjørn Bartnes, UiT

Tydelige spor etter hvalkoking i Smeerenburg. Foto: Asbjørn Bartnes, UiT

I 1615 etablerte nederlenderne hvalfangsstasjonen Smeerenburg, og her jobba to hundre mennesker årlig fram til hvalressursen kollapsa i 1655. I dag står restene av oljekokerne og spekket igjen som kulturminner om den fangstrikdommen som blei skapt her.

Rett over sundet ligger Virgohamna. Det er åpent lende mot nord, og mange har vendt drømmende blikk den vegen. Virgohamna er åstedet for noen av de mest spektakulære forsøkene på å nå den forgjettede Nordpolen.

I 1896 fortøyde Andrée ballongen sin her, og seinere har både luftskip og fly hatt dette stedet som utgangspunkt. Samme år som Andrées forsøk på å nå polen luftvegen, kom Fram-ekspedisjonen tilbake fra Polhavet etter sitt mislykka forsøk på å drive til polen. Virgohamna blir dermed møtested for den planlagte, metodiske og vitenskapelig funderte tilnærminga til polpunktet, og det sepktakulære, sensasjonshungrige kappløpet om å komme først.

I sundet mellom Smeerenburg og Virgohamna ligger Likholmen. Den er en påminnelse om at uansett hvilket eventyr man var med på i øyriket – kull, fangst, hval eller pol – så kunne det ha den ultimate pris. Om det var rikdom eller berømmelse de kom for, kunne reisen hjem være i kiste. Vi tillater oss å anbefale den prisvinnende artikkelen «Hvalfangerne forberedte seg på døden» for deg som vil lese mer om det.

Comments are closed.