Det er gode tider. Det er dårlige tider.

Slik oppleves det i hvert fall for polartorsken i to Svalbard-fjorder.

Jasmine Nahrgang og Jørgen Berge ved UiT og UNIS har kartlagt forholdene for polartorsk i to fjorder på Svalbard.  Den ene fjorden, Rijpfjorden, er en typisk artisk fjord. Den andre, Kongsfjorden, gir et bilde av hvordan forholdene kan bli i arktiske farvann hvis temperaturen fortsetter å stige.

Professor i marinbiologi, Jørgen Berge, foredrar om livet ved iskanten.

Professor i marinbiologi, Jørgen Berge, foredrar om livet ved iskanten. Foto: Asbjørn Bartnes, UiT

Kongsfjorden ligger på vestkysten av Svalbard og har rikelig tilførsel av varmt, atlantisk vann. Temperaturen i vannet synker ikke under nullpunktet. Her dominerer den atlantiske torsken. Også andre arter som hyse, sild og lodde, er utbredt her.

I Rijpfjorden er det andre forhold. På nordkysten av Svalbard slipper ikke golfstrømmen til, og vannet er dermed betydelig kaldere. Antallet arter som lever her, er mye mindre enn i Kongsfjorden.

For polartorsken har dette store konsekvenser. Den finnes i begge fjordene, men er en ordentlig heimføding: Den holder seg i sin fjord, og derfor er livet til polartorsken et produkt av forholdene i den ene fjorden der den holder til. Berge og Nahrgang har sammenlikna de to torskebestandene.

Polartorsken i den varmere, artsrikere Kongsfjorden har flere konkurrenter om maten, og flere som sjøl vil spise torsken. Det gjør at den velger følgende strategi: Her får jeg kanskje ikke leve så lenge, så det er best at jeg legger eggene mine tidlig. Den velger bort det å vokse seg stor for det å sikre reproduksjonen. Men da blir også eggene færre. I Rijpfjorden har polartorsken bedre mattilgang og færre fiender. Den velger derfor en annen strategi: Den vokser seg først stor, og legger deretter mange egg.

Dersom havtemperaturen i Arktis fortsetter å stige, kan forholdene i flere arktiske farvann bli som i dagens Kongsfjorden. Det vil da bety at polartorsken blir mindre, og at den har dårligere evne til å opprettholde en stor og levedyktig bestand.

Det er dårlig nytt for de som nylig har investert stort i kommersielt fiske på polartorsk.

Comments are closed.