Om toktet

UiTs outreach-tokt 2014 formidler kunnskap om Svalbard og havområdene rundt med fokus på historie, næringsutvikling, økosystemer, fiskerier og klima. På denne bakgrunnen stiller vi spørsmål om hvilke utfordringer økt næringsaktivitet i Arktis gir.

Ombord på UiTs forskningsfartøy Helmer Hanssen samler vi politikere, forskere, næringslivsaktører og samfunnsaktører med bred kompetanse på utviklingen i Arktis.

Outreach2014

 

Programmet i korte trekk

Torsdag 12.6.Longyearbyen

Svalbard Museum, Vi besøker “det aller helligste”: magasinet.

Besøk ved UNIS

Innledning til toktet og praktisk informasjon, ved P. Wassmann, instrumentrommet

Briefing sikkerhet.

Kveldstur til Longyearbyen, the city that never sleeps.  Kåserier om Longyearbyens historie, utpeking av ”signalbygg” og morsomheter langs veien.

Fredag 13.6. Pyramiden, Barentsburg

Vi går i land i Pyramiden, drømmen om den ideelle sosialistiske by i Arktis. Omvisning og historier, ved M.A. Hauan og P. Wassmann.

Innlegg ved deltakerne

Vi går i land i Barentsburg. Vi besøker Barentsburg Pomor Museum, gå en tur i bebyggelsen og stikker innom hotellet.

Vi forlater Barentsburg og Grønfjorden. Vi ser på Svalbard Radio under utseilingen til Kongsfjorden og Ny Ålesund.

Innlegg ved deltakerne.

Ordet er fritt i Instrumentrommet.

Lørdag 14.6. Ny Ålesund

Tråling levende fisk

Guidet tur gjennom Ny Ålesund. Orientering om Kings Bay AS og Ny-Ålesund. Omvisning på Marinlab. Byvandring via Muséet, Infosenteret, Telegrafen og Amundsen-villa.

Tur til zeppelinmasten, kirkegården og monument ved den tidligere gruveinngang.  Omvisning ved M.A. Hauan, med bidrag fra P. Wassmann.

Vi går innover mot Kongsbreen

Vi går ut fjorden mot Ny London

Innlegg fra deltakerne

Vi tråler etter fisk og ser hva vi får opp med bunntrål. Vi ser på fangsten. B. Berge og K. Sunnanå peker og forteller.

Innlegg fra deltakerne

Foredrag v/Marit Anne Hauan: Svalbards historie i kort format

Ordet er fritt i Instrumentrommet.

Søndag 15.6. Iskanten

Vi ankommer iskanten i løpet av dagen.  Vi improviserer dagen alt etter når vi ankommer, hvordan isen er og hva vi ser.  Vi går inn og ut av isen.  Vi tar en tur ut på isen dersom den er trygg og hører om pakkisen og livet på, i og under isen.  Faglige innlegg ved J. Berge og P. Wassmann

Foredrag, Jørgen Berge: Hva skjer med økosystemet når isen smelter?

Foredrag, Matthias Forwick: Havbunnens hemmeligheter: Hva ‘forteller’ fjordene på Svalbard om breenes historie?

Foredrag, Knut Sunnanå: Undersøkelser og forvaltning av det arktiske marine økosystem

Foredrag, Paul Wassmann: Bærekraftig utvikling i verdens nye osean: hva må gjøres?

Foredrag, Ole Arve Misund: Relevant høyere utdanning for å understøtte en bærekraftig utvikling i Arktis

Ordet er fritt i Instrumentrommet.

Vi tar avskjed med iskanten og seiler mot Woodfjorden

Mandag 16.6. Mushamna

Vi går i land og besøker fangsthytten Mushamna.  M.A. Hauan forteller om fangstlivet på Svalbard

Vi går mot Raudfjorden

Foredrag, Knut Sunnanå: Høstbare resurser i Svalbards farvann.

Vi besøker varme kilder i Raudfjorden.  M. Forwick forteller om geothermal energi

Vi går mot Smeerenburg

Foredrag, Paul Wassmann: Visjoner av Svalbard. Om kunst fra eller inspirert gjennom Svalbard.

Ordet er fritt i Instrumentrommet.

Tirsdag 17.6. Smeerenburg, Virgohamna, Gravneset

Vi går i land på Smeerenburg (den fete by, og den tidligste hvalfangstens hovedstad) og Virgohamna (et arktisk Cap Canaveral).

Vi går gjennom det naturskjønne Sørgattet mot Magdalenafjorden

Vi går i land på Gravnesset.  P. Wassmann snaker om den tidligste hvalfangst, La Recherche ekspedisjon, forfatteren Leonie d´Aubert og maleren August Biard.  Omgitt av våryre alkekonger forteller J. Berge om fuglens fascinerende liv.  Skarpt syn en fordel.

Det tas noen kjerneprøver mens vi er på land.  Og på tur ut av fjorden. Ved Matthias Forwick.

Vi går mot Longyearbyen

Foredrag: Utfordringer og muligheter i det moderne og kommende Arktis.  Privatisere gevinsten og la samfunnet dekke tapene?  Etter hvilke prinsipper kan og burde vi gå frem i det Høye Nord?

Ordet er fritt i Instrumentrommet

Onsdag 18.6. Longyearbyen

Busstransport gjennom Adventdalen, forbi Gruve 7 og radioteleskoper til Kjell Henriksen Observatoriet (nordlyslaboratoriet).  Innledning til nordlysforskning med Prof. Fred Sigernes (UNIS)

Foredrag om realiteter og utfordringer for Svalbardsamfunnet og lokalstyret i Longyearbyen.  Ved Lokalstyreleder Christin Kristoffersen.

Retur Tromsø og Oslo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *