Arven etter Nansen

Politikk og industri kappes om å ta i bruk ressursene i det nordlige Barentshavet. Et norsk forskningslandslag vil sikre bærekraftig utnyttelse etter samme modell som den internasjonalt anerkjente forvaltninga av det sørlige Barentshavet.