Polarnasjonen Norge

Forskningsskipet Helmer Hansen er i disse dager på et ukelangt tokt langs nord-vestkysten av Svalbard. Undertegnede har fått være med på turen sammen med en rekke andre forskere og representanter fra embetsverket og samfunnslivet for øvrig. Av Njord Wegge

Et lite sted for store overskrifter

Ny Ålesund har en egen evne til å tiltrekke seg verdens oppmerksomhet. Det lille stedet har skapt store overskrifter.

Hva nå, Store Norske?

Jeg er tilbake i Ny Ålesund, for andre gang på to uker. Sist jeg var her, var det som deltaker på Ny Ålesund-symposiet. Det dramatiske høydepunktet da, var at FNs ansvarlige for klimaspørsmål sa at kulldriften på Svalbard må opphøre. Av Anne Husebekk

Alle som er engasjert i politikk og næringsutvikling, vet jo om naturressursene som finnes her. Det er noe annet å se det med egne øyne

Svalbard er mektig. En føler seg utrolig liten i møte med fjellene, breene, tundraen og ikke minst havet som i dag har vært like stille som et skogstjern på Østlandet, men som jeg vet når som helst kan skifte og romme enorme krefter. Av Marthe Gerhardsen

Hvilke utfordringer gir økt næringsaktivitet i Arktis?

Verden ser nordover.  Den globale etterspørselen etter naturressurser, energi, mat og medisiner får politikere, industriaktører, ambassadører og byråkrater til å stå i kø for å fortelle om framtidsmulighetene i det høye nord. Nå gir vi noen av dem muligheten til å se sørover.

Arven etter Nansen

Politikk og industri kappes om å ta i bruk ressursene i det nordlige Barentshavet. Et norsk forskningslandslag vil sikre bærekraftig utnyttelse etter samme modell som den internasjonalt anerkjente forvaltninga av det sørlige Barentshavet.

F/F Helmer Hanssen – en plattform for forskning og utforskning

F/F Helmer Hanssen er et multifunksjonsfartøy eid av UiT.