Polarnasjonen Norge

Forskningsskipet Helmer Hansen er i disse dager på et ukelangt tokt langs nord-vestkysten av Svalbard. Undertegnede har fått være med på turen sammen med en rekke andre forskere og representanter fra embetsverket og samfunnslivet for øvrig. Av Njord Wegge