Mangelen på kunnskap hindrer økonomisk aktivitet

UiTs «outreach»-tokt for 2014 er avsluttet. Hvordan har årets kunnskapstokt bidratt til en bedre forståelse for Norges store utfordringer i det Høye Nord?  Av Paul Wassmann

Isbjørn? Check!

Ordet går fort fra brua, ned til instrumentrommet og byssa, gjennom fabrikkdekket og innom et par søvnige lugarer: Vi har en sikker observasjon.

Det er gode tider. Det er dårlige tider.

Slik oppleves det i hvert fall for polartorsken i to Svalbard-fjorder.

Hva nå, Store Norske?

Jeg er tilbake i Ny Ålesund, for andre gang på to uker. Sist jeg var her, var det som deltaker på Ny Ålesund-symposiet. Det dramatiske høydepunktet da, var at FNs ansvarlige for klimaspørsmål sa at kulldriften på Svalbard må opphøre. Av Anne Husebekk

Alle som er engasjert i politikk og næringsutvikling, vet jo om naturressursene som finnes her. Det er noe annet å se det med egne øyne

Svalbard er mektig. En føler seg utrolig liten i møte med fjellene, breene, tundraen og ikke minst havet som i dag har vært like stille som et skogstjern på Østlandet, men som jeg vet når som helst kan skifte og romme enorme krefter. Av Marthe Gerhardsen

Hvilke utfordringer gir økt næringsaktivitet i Arktis?

Verden ser nordover.  Den globale etterspørselen etter naturressurser, energi, mat og medisiner får politikere, industriaktører, ambassadører og byråkrater til å stå i kø for å fortelle om framtidsmulighetene i det høye nord. Nå gir vi noen av dem muligheten til å se sørover.

Arven etter Nansen

Politikk og industri kappes om å ta i bruk ressursene i det nordlige Barentshavet. Et norsk forskningslandslag vil sikre bærekraftig utnyttelse etter samme modell som den internasjonalt anerkjente forvaltninga av det sørlige Barentshavet.