Mangelen på kunnskap hindrer økonomisk aktivitet

UiTs «outreach»-tokt for 2014 er avsluttet. Hvordan har årets kunnskapstokt bidratt til en bedre forståelse for Norges store utfordringer i det Høye Nord?  Av Paul Wassmann