Mangelen på kunnskap hindrer økonomisk aktivitet

UiTs «outreach»-tokt for 2014 er avsluttet. Hvordan har årets kunnskapstokt bidratt til en bedre forståelse for Norges store utfordringer i det Høye Nord?  Av Paul Wassmann

Hva nå, Store Norske?

Jeg er tilbake i Ny Ålesund, for andre gang på to uker. Sist jeg var her, var det som deltaker på Ny Ålesund-symposiet. Det dramatiske høydepunktet da, var at FNs ansvarlige for klimaspørsmål sa at kulldriften på Svalbard må opphøre. Av Anne Husebekk

Hvilke utfordringer gir økt næringsaktivitet i Arktis?

Verden ser nordover.  Den globale etterspørselen etter naturressurser, energi, mat og medisiner får politikere, industriaktører, ambassadører og byråkrater til å stå i kø for å fortelle om framtidsmulighetene i det høye nord. Nå gir vi noen av dem muligheten til å se sørover.