Det er gode tider. Det er dårlige tider.

Slik oppleves det i hvert fall for polartorsken i to Svalbard-fjorder.