Polarnasjonen Norge

Forskningsskipet Helmer Hansen er i disse dager på et ukelangt tokt langs nord-vestkysten av Svalbard. Undertegnede har fått være med på turen sammen med en rekke andre forskere og representanter fra embetsverket og samfunnslivet for øvrig. Av Njord Wegge

Alle som er engasjert i politikk og næringsutvikling, vet jo om naturressursene som finnes her. Det er noe annet å se det med egne øyne

Svalbard er mektig. En føler seg utrolig liten i møte med fjellene, breene, tundraen og ikke minst havet som i dag har vært like stille som et skogstjern på Østlandet, men som jeg vet når som helst kan skifte og romme enorme krefter. Av Marthe Gerhardsen