Å være eller ikke være på Gravneset

Toktet gjør sitt siste strandhogg på Gravneset i Magdalenafjorden.