Imitasjonsøvelse

Tren opp gehørspillferdigheter, grunntonefølelse og periodefølelse med denne supre imitasjonsøvelsen.

BESKRIVELSE AV ØVELSEN:

 • Velg en toneart. Ensembelet spiller en skala i tonearten.
 • Bestem hvor stor del av skalaen som skal brukes. I starten kan det være nok med 2-4 toner, for eksempel skalaens første, andre og tredje trinn. Toneomfanget kan økes gradvis, først ved å innføre skalaens ledetone, siden flere skalatrinn.
 • Velg en taktart. Start med melodier over en takt, senere kan melodiene gå over perioder på for eksempel to takter.
 • Spill korte og enkle melodier ved å bruke de valgte tonene. Ensemblet imiterer melodiene ved å synge eller spille dem. I mange tilfeller er det lurt å synge imitasjonene før de spilles.
  • Start enkelt!
  • Finn en rytmisk stil som svinger. La gjerne slagverkerene legge et enkelt groove over takten(e).
 • Når musikantene er vant til øvelsen, kan de lage melodiene som skal imiteres.
 • I starten bør melodien fylle det meste av den valgte perioden. Etterhvert økes vanskelighetsgraden ved at melodien spilles i starten av perioden, resten av perioden er pause. Musikantene må vente på neste periodestart (neste ener) før de imiterer.
 • En videreføring kan være å velge toneart og rytmiske strukturer fra musikken som skal spilles senere i øvelsen.

Denne øvelsen egner seg ypperlig som en del av ensemblets oppvarmingsøkt.

Her kan du se øvelsen

Innspillingene er gjort med studenter ved Musikkonservatoriet i Tromsø, UiT-Norges arktiske universitet.

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.