Om bloggen

På øret er en inspirasjonsblogg som henvender seg til alle som underviser i ensemblespill, enten det er i korps, kor, orkester eller andre sammenhenger. På bloggen vil det jevnlig legges ut idéer til aktiviteter som kan brukes i ensembleundervisningen. Aktivitetene vil være utformet med tanke på utvikling av det musikalske gehøret, og er ment å kunne brukes som en del av den generelle oppvarmingsøkten til ensemblet, eller som variasjon underveis i øvelsen.

IMG_7184

Mål som ligger til grunn for aktivitetene:

  • Styrke ferdigheter i gehør- og utenatspill.
  • Utvikle lytteevne.
  • Styrke evnen til å intonere.
  • Oppøve musikalsk hukommelse.
  • Utvikle evne til indre forestilling av musikk

Et sentralt mål er å gjøre gehørarbeid morsomt og inspirerende gjennom kreative aktiviteter som setter musikk- og spilleglede i høysetet! For å oppnå dette er det viktig at nivået i hver enkelt aktivitet tilpasses ensemblet, slik at musikantene føler mestring.

 

 

 

 

Share