Om skribentene

Profilbilde MariaMaria Medby Tollefsen

Maria Medby Tollefsen er ansatt som universitetslektor i hørelære ved UiT-Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. I tillegg til å være en dedikert hørelærepedagog, er hun aktiv som dirigent og saxofonist. Hun har bred erfaring med undervisning- og ledelse av ensembler på ulike nivåer og med forskjellige besetninger.

 

 

Utdanning

  • UiT-Norges arktiske universitet 2010-2012: Mastergrad i hørelære med didaktikk og praksis.
  • UiT-Norges arktiske universitet 2007-2008: Videreutdanning i hørelære med didaktikk og praksis.
  • Norges Musikkhøgskole 2000-2004: Bachelorgrad i klassisk saxofon.

 

Arbeidserfaring

Tollefsen ble ansatt som universitetslektor i hørelære ved Musikkonservatoriet i Tromsø høsten 2011. Parallelt med sitt virke som hørelærepedagog har hun vært fast dirigent for Tromsø byorkester (2010-2015). Tidligere var hun ansatt i Tromsø kulturskole som saxofonpedag (2004-2012), i Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps som dirigent (2006-2010) og i Skittenelv Musikkorps som dirigent (2007-2010). Tollefsen har fra 2003 undervist i saxofon, hørelære, kammermusikk og direksjon på NMFs sommerkurs i Oslo og Troms. I perioden frem til 2004 var hun aktiv som saxofonist, korpsdirigent og saxofoninstruktør i Oslo og Bærum.

 

 

Bilde av HildeHilde Synnøve Blix

Hilde Synnøve Blix er dosent i hørelære ved UiT – Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. Hun har lang erfaring som messingpedagog og dirigent, og er i tillegg mye brukt som foredragsholder og kursleder. Blix har skrevet en rekke bøker og artikler om gehørarbeid og notelesing, inkludert doktoravhandlingen Gryende musikkliteracy – En studie av instrumentalelever ved en norsk kulturskole og deres tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitive teorier om barns læring.

 

Utdanning

  • Norges musikkhøgskole/UiT: Ph.d. i musikkpedagogikk.
  • UiT/Kongelige danske musikkonservatorium: spesialisering på masternivå i hørelære.
  • NTNU: Hovedfag i musikkvitenskap.

 

Arbeidserfaring

Blix har jobbet ved Musikkonservatoriet i Tromsø siden 1992 med blant annet fagene musikkhistorie, musikalsk analyse, musikkformidling og hørelære, og fra 1996 har hun vært fast ansatt som hørelærepedagog. Hun er hovedansvarlig for master i hørelæredidaktikk ved Musikkonservatoriet; den eneste utdanningen i sitt slag i Norden. Blix har tidligere jobbet som hornist, messingpedagog og dirigent ved blant annet Tromsø Kulturskole.

 

 

 

Share