Velkommen til årets seminar 10-11. april

Velkommen til det tredje nasjonale seminaret om UH-bibliotekenes ph.d.-støtte!

I år er seminaret i Tromsø, og hovedtema for seminaret blir Åpen Vitenskap (Open Science).

Meld deg på her, eller kontakt oss for mer informasjon.

Tema: Åpen vitenskap

Velkommen til det tredje nasjonale seminaret om UH-bibliotekenes ph.d.-støtte!

I en tid hvor den politiske styringen driver sektoren mer og mer i retning åpen tilgang til forskningspublikasjoner, åpen deling av forskningsdata, åpne læringsressurser og generell digitalisering, er det essensielt å tydeliggjøre fag- og forskningsbibliotekenes rolle. Vi ønsker å invitere fag- og forskningsbibliotekarer til å delta på et seminar og felles idé-dugnad rundt temaet åpent vitenskap og ph.d.-støtte. Målsetningen for seminaret er å utveksle erfaringer om: Hva tilbys per i dag, hvordan fungerer tilbudet, og kan tilbudet tilpasses bedre til behovet til dagens grupper med ph.d.-kandidater?

Vi håper at dette seminaret kan bidra til denne utviklingen gjennom å samle de som allerede jobber med ph.d.-undervisning eller planer om å utvikle et slikt tilbud – vi stiller med lokaler, lunsj og et spennende program!

Helene N. Andreassen, UB Tromsø
Per Pippin Aspaas, UB Tromsø
Torstein Låg, UB Tromsø
Michael Grote, UB Bergen / PhD on Track
Lotte Dahl, UB Tromsø (teknisk arrangør)
Kontakt: phd-nettverk@ub.uit.no

Årets program

Noen små justeringer kan forekomme på programmet i dagene som kommer.

11:45-12:30 Ankomst, rundstykkelunsj og registrering

12:30-12:45 Velkommen ved Johanne Raade, direktør ved Universitetsbiblioteket, UiT

12:45-13:30 Hege Charlotte Faber (NTNU) og Torstein Låg (UiT): PhD on Track og åpen vitenskap – en nasjonal nettbasert forskertjeneste

13:30-14:00 Eli Heldaas Seland og Sondre Strandskog Arnesen (HVL): Hvorfor har ikke jeg snakka med deg om dette før?

14:00-14:15 Pause

14:15-14:45 Live Håndlykken Kvale og Elin Stangeland (UiO): Digital forskningskompetanse – hvordan biblioteket ved UiO samarbeider med forskningsmiljøene for å sikre en god overgang til datasentrisk forskning

14:45-15:30 Michael Grote (UiB): Åpen vitenskap som emne i bibliotekkurs for ph.d.-kandidater (workshop)

15:30-15:50 Pause

15:50-16:20  Elina Halttunen og Hanne Risan Johnsen (UiT):  DocEnhance – prosjektsamarbeid, forbedring og samkjøring av ph.d.-utdanning på tvers av institusjoner

16:20-16:50 Maarten Beerepoot (UiT): Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi

16.50-17:20 Erik Lieungh (UiT): Open Science Talk – erfaringer fra UBs podkast om åpen vitenskap.

19:00 Middag på Kystens hus (Stortorget 1)

09:00-09:10 Velkommen (servering av kaffe)

09:10-09:30 Leif Longva (UiT): Krav til åpen tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger – utfordringer og erfaringer

09:30-09:50 Karoline Moe, Edina Pózer Bue og Heidi Sjursen Konestabo (UiO): Egenarkivering – praksis ved UiO, fagforskjeller i realfagene og den nye livsvitenskapssatsningen

 09:50-10:10 Glennda Villaflor (UiT): Opplæring i håndtering av forskningsdata ved UiT. Erfaringer fra UiT Norges arktiske universitet

10:10-10:30 Edina Pózer og Heidi Sjursen Konestabo (UiO): Pop-up workshop i håndtering og deling av forskningsdata

 10:30-10:45 Pause

10.45-12:00 Paneldebatt med Kenneth Ruud, prorektor for forskning ved UiT, og stipendiater: Hva slags støttetjenester bør et forskningsbibliotek tilby ph.d.’ene i en tid preget av overgang til Åpen Vitenskap?

12:00-12:30 Helene N. Andreassen og Aysa Ekanger (UiT): Åpenhet og integritet i forskning: Skisse til en (fler)institusjonell brukerundersøkelse

12:30-12:45 Avrunding

 

Praktisk informasjon

Kontakt

Er det noe du lurer på? Send oss en epost på Phd-nettverk@ub.uit.no eller ring en av oss i den lokale arrangementskomiteen: Helene N. Andreassen: 776 45 735, Per Pippin Aspaas: 776 46 815, Torstein Låg: 776 46 361.

Hvis du er i Tromsø og har gått deg vill eller mistet bussen, kan du ringe Helene på mobil 92280245.

Lokaltransport

Buss: Tromskortet

Taxi: Tromsø Taxi og Din Taxi

Seminaret

UiT Norges arktiske universitet, campus Breivika, rom SVHUM E0101

Middagen

Kystens hus, Stortorget 1