Årets program

Noen små justeringer kan forekomme på programmet i dagene som kommer.

11:45-12:30 Ankomst, rundstykkelunsj og registrering

12:30-12:45 Velkommen ved Johanne Raade, direktør ved Universitetsbiblioteket, UiT

12:45-13:30 Hege Charlotte Faber (NTNU) og Torstein Låg (UiT): PhD on Track og åpen vitenskap – en nasjonal nettbasert forskertjeneste

13:30-14:00 Eli Heldaas Seland og Sondre Strandskog Arnesen (HVL): Hvorfor har ikke jeg snakka med deg om dette før?

14:00-14:15 Pause

14:15-14:45 Live Håndlykken Kvale og Elin Stangeland (UiO): Digital forskningskompetanse – hvordan biblioteket ved UiO samarbeider med forskningsmiljøene for å sikre en god overgang til datasentrisk forskning

14:45-15:30 Michael Grote (UiB): Åpen vitenskap som emne i bibliotekkurs for ph.d.-kandidater (workshop)

15:30-15:50 Pause

15:50-16:20  Elina Halttunen og Hanne Risan Johnsen (UiT):  DocEnhance – prosjektsamarbeid, forbedring og samkjøring av ph.d.-utdanning på tvers av institusjoner

16:20-16:50 Maarten Beerepoot (UiT): Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra ph.d.-skole i kjemi. 

16.50-17:20 Erik Lieungh (UiT): Open Science Talk – erfaringer fra UBs podkast om åpen vitenskap.

19:00 Middag på Kystens hus (Stortorget 1)

09:00-09:10 Velkommen (servering av kaffe)

09:10-09:30 Leif Longva (UiT): Krav til åpen tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger – utfordringer og erfaringer

09:30-09:50 Karoline Moe, Edina Pózer Bue og Heidi Sjursen Konestabo (UiO): Egenarkivering – praksis ved UiO, fagforskjeller i realfagene og den nye livsvitenskapssatsningen

 09:50-10:10 Glennda Villaflor (UiT): Opplæring i håndtering av forskningsdata ved UiT. Erfaringer fra UiT Norges arktiske universitet

10:10-10:30 Edina Pózer og Heidi Sjursen Konestabo (UiO): Pop-up workshop i håndtering og deling av forskningsdata

 10:30-10:45 Pause

10.45-12:00 Paneldebatt med Kenneth Ruud, prorektor for forskning ved UiT, og stipendiatene Emre Sari og Kurt Henrik Dalmo: Hva slags støttetjenester bør et forskningsbibliotek tilby ph.d.’ene i en tid preget av overgang til Åpen Vitenskap?

12:00-12:30 Helene N. Andreassen og Aysa Ekanger (UiT): Åpenhet og integritet i forskning: Skisse til en (fler)institusjonell undersøkelse

12:30-12:45 Avrunding