Tema: Åpen vitenskap

Velkommen til det tredje nasjonale seminaret om UH-bibliotekenes ph.d.-støtte!

I en tid hvor den politiske styringen driver sektoren mer og mer i retning åpen tilgang til forskningspublikasjoner, åpen deling av forskningsdata, åpne læringsressurser og generell digitalisering, er det essensielt å tydeliggjøre fag- og forskningsbibliotekenes rolle. Vi ønsker å invitere fag- og forskningsbibliotekarer til å delta på et seminar og felles idé-dugnad rundt temaet åpent vitenskap og ph.d.-støtte. Målsetningen for seminaret er å utveksle erfaringer om: Hva tilbys per i dag, hvordan fungerer tilbudet, og kan tilbudet tilpasses bedre til behovet til dagens grupper med ph.d.-kandidater?

Vi håper at dette seminaret kan bidra til denne utviklingen gjennom å samle de som allerede jobber med ph.d.-undervisning eller planer om å utvikle et slikt tilbud – vi stiller med lokaler, lunsj og et spennende program!

Helene N. Andreassen, UB Tromsø
Per Pippin Aspaas, UB Tromsø
Torstein Låg, UB Tromsø
Michael Grote, UB Bergen / PhD on Track
Lotte Dahl, UB Tromsø (teknisk arrangør)
Kontakt: phd-nettverk@ub.uit.no