Delprosjekt 1 – Periferiens dynamikk

Forsker: Alan Hutchinson

Storvik i Sørfjorden, Bodø. En samiske bosetting på 1700-tallet.

Storvik i Sørfjorden, Bodø. En samiske bosetting på 1700-tallet.

Det arbeides med å fullføre databaser over samtlige samer registrert i Pitesamisk område på norsk side av statsgrensen på 1700-tallet. Det gjelder kommunene Sørfold, Bodø med tidligere Skjerstad, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Lurøy, Beiarn, Saltdal og Fauske. Registreringen foretas i to hoveddatabaser, en for alle par (både gift og ugift med barn) og en for alle personer. Hensikten er å lenke så langt som mulig alle personer i persondatabasen til sine foreldre på den ene side og sitt eget giftermål på den andre i pardatabasen. Alle giftermål fra til 1800 registreres, og alle barn av disse giftermål fram til 1790. På samme vis lages en database over familiene i de nærmeste samebyene på svensk side av grensen, Mavas og Njarg.   Deretter undersøkes slektstilknytningen mellom familiene på begge sider av grensen for så å gå i gang med de næringsstrategiske valg familiene har foretatt ut fra sin sosiale stilling i det samiske samfunnet og undersøke hvilken rolle landskapet på norsk side har spilt i den samiske samfunnsutvikling.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.