Delprosjekt 3 – «Grensesprengende» identitets­ut­vikling blant barn og unge i dag?

Forsker: Marit Myrvoll

I Arjeplog/Árjepluovve er skoler, inkl. førskoler, skiltet på svensk, pitesamisk og lulesamisk.

I Arjeplog/Árjepluovve er skoler, inkl. førskoler, skiltet på svensk, pitesamisk og lulesamisk.

Prosjektet fokuserer på situasjonen for dagens samiske unge, og hvordan samisk identitet kommer til uttrykk i denne gruppen. Prosjektet fokuserer på hvordan samisk kultur blir ivaretatt, uttrykt og praktisert på begge sider av riksgrensen. For å bli klar over holdninger til og kunnskap om samiske forhold undersøker prosjektet også hvordan samisk kultur, historie og samfunn blir ivaretatt og uttrykt i majoritetssamfunnet (kommuner, skoler, museer og biblioteker). I mai og juni 2012 ble over 20 intervjuer gjennomført. De intervjuede representerer unge voksne, eldre voksne, foreldre, offentlig ansatte, skoleledere, lærere og kulturledere; både på svensk side (Árjepluovve, Árvies­jávrrie) og norsk side (Báidár, Bådåddjo, Fuossko, Sálát). Foreløpige funn tyder på en sterk etnisk bevissthet, grunnet i historiske forhold, samt at språket er en særdeles viktig etnisitets- og identitetsmarkør for mange. Der språket ikke snakkes, legges det vekt på historie (slektsforskning) og andre etniske markører.

I juni 2012 deltok jeg på kulturminneregisteringskurs i regi av Arran lule­samiske senter. Kurset ble avholdt på Duoddara Rafe med befaringer i Beiarndalen.

I juni 2012 deltok jeg på kulturminneregisteringskurs i regi av Arran lule­samiske senter. Kurset ble avholdt på Duoddara Rafe med befaringer i Beiarndalen.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.