Delprosjekt 1 – Stállotufternas verkningsgrad i relationer till gränser, näringar och forskare

Forsker: Sven-Donald Hedman

2 stállotufter vid Sörelva

2 stállotufter vid Sörelva

Totalt har närmare 700 samiska kulturminnen dokumenterats vid fältarbetet i kommunerna Nordland, Rana och Beiarn. Cirka 650 av dessa finns i dalgången från Stokkabäcken i söder genom Lönsdalens slut i norr. Huvuddelen av lämningarna utgörs av árran, 70 % vilket kan sägas är ett typiskt resultat vid inventeringar inom Sápmi. Det anmärkningsvärda är det stora antalet stállotufter, 128 stycken. Enbart i ovan nämnda dalgång har 117 stállotufter dokumenterats. Detta stora empiriska material ger nya möjligheter angående tolkningarna av denna samiska lämningstyp. I anslutning till stállotufterna och árran har även bengömmor påträffats. Analyser av ben från gömmorna kan ge ytterligare kunskap om relationen mellan ren och människa över till exempel tid, tam- och/eller vildren. Fältarbetet har finansierats av sametinget som ett dokumentationsprojekt och senter for samiske studier, UiT.

En árran med utsikt mot bergensöder om Sörelva

En árran med utsikt mot bergen söder om Sörelva

Rapport: I stállotufternas land

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.