Kan naturen være en venn?

Forsker: Anne Kalstad Mikkelsen

” Kan naturen være en venn?” er en personlig fortelling og en oppfølging av masteroppgaven “Natur og mennesker i pitesamisk område”. Samisk kultur- og kunnskapstradisjon er nært knyttet til naturen. Mennesker og natur inngår i en større helhet, og forholdet mellom dem er basert på en type likevekt. I samisk tradisjon er naturen ikke et passivt objekt med en eksistens løsrevet fra folk, men kan tvert om delta i samhandling med folk.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.