Boklansering

Från kust til kyst

Från kust til kyst
Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område

Boklansering av ei helt ny bok om pitesamisk historie, samfunn og kultur.

Fredag 4.mars kl 12.30
Sted: Árdna, Samisk senter, UiT

Else Grete Broderstad er bokbader.
Redaktørene Bjørg Evjen og Marit Myrvoll samt Risten Birje Steinfjell, Ann-Charlotte Sjaggo, Krister Stoor og Trond Trosterud vil være til stede.

Lanseringen arrangeres i samarbeid med Senter for samiske studier og Akademika.

Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk felt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om interessante møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir mye ny og interessant kunnskap om pitesamiske forhold.

Den pitesamiske befolkningen har opp gjennom tidene blitt kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene.

Innbundet, illustrert bok fra Orkana Akademisk – www.orkana.no

Lanseringspris kr 305 (ord. kr. 349)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.