Ann-Charlott Sjaggo

Ann-Charlott Sjaggo

Ann-Charlott Sjaggo

Titel: Forskare

Utbildningsbakgrund: Socionomexamen, Filosofie magisterexamen med samisk historia och kultur
(samiska studier)som huvudämne, tillägg av samiskt språk A-,B-,C-,D- kurs.

Publicerat:

Från Sulidälbmá till Áhkkábáktte- en ortnamnsguide för norra sidan Piteälven i Arjeplogsfjällen,
Jokkmokk, 2010

Opublicerat:

När samerna blev nybyggare- förhållandet mellan tillkomst av fast bebyggelse och etnicitet i
södra delen av Jokkmokks socken, C- uppsats i Samiska studier, Umeå universitet, Institutionen för
arkeologi och samiska studier, 2003

Renskötseln i Luokta- Mavas- en studie av renskötselns förändring inom Árvas-gruppen 1950-1980, D-
uppsats i Samiska studier Umeå universitet, institutionen för arkeologi och samiska studier, 2004

Från Sulidälbmá till Áhkábáktte- en studie av ortnamnen på norra sidan av Piteälv i Arjeplogsfjällen,
C- uppsats i samiska språk, Umeå universitet, Institutionen för arkeologi och samiska studier, 2005

Fornnordiska låneord i samiska- en studie om samernas kontakter med skandinaverna 500 e.
Kr. – 1200 e. Kr. samt hur det avspeglas i språket, D- uppsats i Samiska språk, Umeå universitet,
Institutionen för språkstudier, 2008

Adress och telefon:

Ann- Charlotte Sjaggo, Njalle 1, 942 95 Vidsel, 076-8430027, 0929- 40030,
anncharlotte.sjaggo@gmail.com