Aud-Kirsti Pedersen

Aud-Kirsti Pedersen

Fagfelt/institusjon
Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap
Tilsett ved Institutt for språkvitskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Universitetet i Tromsø

Spesielle fagfelt
Stadnamngransking, språkkontakt, fleirspråklegheit, sosiolingvistikk, dialektologi, nordnorske språktilhøve

Utvalde publikasjonar
2001: Stadnamn og språkkontakt. Klassifikasjon av stadnamnmateriale med utgangspunkt i levande og utdøydd språkkontakt. Namn og nemne. Tidsskrift for norsk namnegransking, 99–116.

2002: Oppkallingstradisjonar i eit nordnorsk kystmiljø. Bull, Tove o.fl. (red.): Venneskrift til Gulbrand Alhaug, 141–147.

2006: Etnolekt – kodeval eller kodetvang? Målbryting, 47–66.

2009: Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. NORNA-rapporter 83 , 37–56.

2010: Stadnamn og identitet ved språkskifte. Nyström, Staffan (red.): Namn – en spegel av samhället förr och nu, 73–93.